Paikkatietoaineistojen metatiedot

Alla oleva taulukko sisältää kaikki PaITulin kautta saatavilla olevat paikkatietoaineistot. Kutakin riviä klikkaamalla voi siirtyä kyseisen aineiston lataukseen. Taulukko sisältää myös linkit aineistojen metatietoihin Etsin-palvelussa ja käyttöehtojen lataukseen. Metatiedot sisältävät paikkatietoaineistojen yleiskuvauksen ja linkit aineistoihin liittyviin dokumentteihin sekä aineistotuottajan itse tuottamiin aineistokuvauksiin. Metatiedoista löydät myös yhteystiedot aineistotuottajaan.

Taulukkoa voi järjestää klikkaamalla halutun sarakkeen otsikkoa tai suodattaa kirjoittamalla hakutermi otsikon alla olevaan kenttään.