Kotus

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto, joka toimii kotimaisten kielten aseman turvaamiseksi ja käytön edistämiseksi. Kotuksen ydintoiminnot ovat suomen ja ruotsin kielenhuolto ja sanakirjatyö sekä näihin liittyvä tutkimus. Ydintoimintoihin liittyviä ja niitä mahdollistavia toiminnan alueita ovat kielipoliittinen asiantuntijatyö ja aineistoinfrastruktuurin ylläpitäminen. Kotukseen voi perehtyä tarkemmin osoitteessa www.kotus.fi.

Kotuksen aineistot

Kotus edistää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kotimaisten kielten dokumentointia ja rakentaa kansallisesti merkittävää kielitieteellistä tutkimusinfrastruktuuria. Kotuksen arkistojen laajat kokoelmat on koottu yli sadan vuoden aikana. Kotuksen arkistojen laajuus hyllymetreinä on noin 3 100. Arkistolippuja on yli 20 miljoonaa ja av-tallenteita noin 24 000 tuntia. Sähköisten aineistojen laajuus on satoja miljoonia sanoja ja noin 16 000 tuntia digitoituja tai suoraan digitaaliseen muotoon kerättyjä av-tallenteita. Aineistot sisältävät etupäässä koulutettujen kerääjien tallentamaa tietoa, mutta myös erilaisin yleisökilpailuin ja kyselyin saatua materiaalia. Paperimuotoisten kokoelmien lisäksi on myös äänitteitä, ja sähköisten aineistojen tarjonta lisääntyy kaiken aikaa. Kotuksen sähköisiä aineistoja on käytössä aineistopalvelu Kainossa sekä Kielipankissa mm. LAT- ja Korp-palveluissa. Aineistoja voi hakea palveluista META-SHARE ja ETSIN. Myöhemmin aineistojen tiedot ovat löydettävissä myös FINNA-palvelusta. Kotus on päättänyt 17.12.2014, että Kotuksen nykyiset ja tulevat sähköiset kieliaineistot, jotka ovat julkisia ja joiden vapaata käyttöä lainsäädäntö tai sopimukset eivät rajoita, avataan julkisina tietovarantoina vapaasti käytettävinä, Creative Commons -lisenssillä lisensoituina ja koneluettavina. Joitakin aineistoja on avattu jo aiemminkin. AVAAn kautta tarjotaan ensivaiheessa kielikartastoaineistoja suomesta ja sen lähisukukielistä. Ladattavina tiedostopaketteina on tarjolla myös paikannimiaineistoja.

Kielikartastot AVAAssa

Itämerensuomalainen kielikartasto (IMSK = ALFE), Lauri Kettusen suomen murteiden kartasto ja Suomen murteiden sanakirjan levikkikartat ovat käytettävissä AVAAssa julkaistussa Kielikartastot-sovelluksessa. Näihin aineistoihin voi tehdä hakuja, ja hakutuloksia voi tarkastella karttamuodossa. Lisäksi aineistot voi ladata itselleen tiedostopaketteina. Aineistot ja niiden käyttö on esitelty tarkemmin Aineistot-osiossa.

Paikannimet AVAAssa

Svenska Ortnamn i Finland -aineisto sekä aiemmin Paikannimikartaston nimellä käytössä ollut valikoiman suomenkielisiä nimiä sisältävä aineisto ovat ladattavissa tiedostopaketteina AVAAsta, mutta toistaiseksi näihin ei ole hakuliittymää. Aineistot ja niiden esittelyt löytyvät Aineistot-osiosta. Lähivuosina paikannimiaineistojen tarjonta kasvaa, sillä Kotus on aloittanut Nimiarkiston paikannimikokoelmien digitalisoimisen vuonna 2014, ja hankkeen on tarkoitus olla valmiina Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.