AVAA-tilastoja AVAA-tilastoja

Aineistolatausten määrät

Aineistolatausten määrät on laskettu Geoserver-palvelimelta poistaen tunnistetut hakukoneet ja robotit. On huomattava, että eri aineistot on julkaistu eri aikoihin, mistä seuraa esimerkiksi tiettyjen aineistojen kohdalla nolla latausta vuonna 2014.

2017

Maaliskuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 7235 617222 537950 1607 660 1254 1899 1167827
Kotus Language Atlas 19 960 24 3 17 3 0 1026
CBIG GPAN 0 1663 36 25 95 0 1 1820
Distribution of books 16 0 54 0 110 4 0 184
Paituli 40122 116878 671 608 16567 239 8 175093
RadarUI 2 0 220 0 94 0 0 316
Total 47394 736723 538955 2243 17543 1500 1908

Helmikuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 2746 681906 641914 1379 48 913 2244 1331150
Kotus Language Atlas 30 2044 61 18 1 0 11 2165
CBIG GPAN 62 906 0 23 72 0 32 1095
Distribution of books 3 0 0 2 264 0 7 276
Paituli 28440 84206 48 1232 12467 112 490 126995
RadarUI 5 0 0 33 9 7 76 130
Total 31286 769062 642023 2687 12861 1032 2860

Tammikuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 5746 620909 815599 1388 486 1202 2810 1448140
Kotus Language Atlas 67 1444 0 0 30 1 9 1551
CBIG GPAN 36 51 0 0 691 0 32 810
Distribution of books 74 0 0 0 107 0 5 186
Paituli 15639 47037 0 142 7796 32 364 71010
RadarUI 18 0 0 0 10 0 66 94
Total 21580 669441 815599 1530 9120 1235 3286

2016 koko vuosi

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 56824 6933018 8397588 14376 1262 9114 50636 15462818
Kotus Language Atlas 1206 13610 1621 76 208 22 8 16751
CBIG GPAN 4536 14149 5071 601 507 15 54 24933
Distribution of books 1566 267 57 38 2529 3 2 4462
Paituli 230327 764952 19472 10935 93972 1071 773 1121502
RadarUI 5333 391 1090 1 435 38 58 7346
OpenFire 60 14657 0 761 780 846 0 17104
Total 299852 7741044 8424899 26788 99693 11109 51531

2015 koko vuosi

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 66446 8618957 6131465 12292 609 4367 42569 14876705
Kotus Language Atlas 613 11626 91 7 159 39 7 12542
CBIG GPAN 276 9629 737 109 38 0 121 10910
Distribution of books 37 16 0 4 2159 0 4 2220
Paituli 2135 9657 6065 30 810 85 7 18789
RadarUI 60 148 136 0 1827 3 50 2224
Total 69567 8650033 6138494 12442 5602 4494 42758

2014 koko vuosi

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 39837 3717143 565596 6895 840 6051 17326 4353688
Kotus Language Atlas 14 18357 0 0 5 0 0 18376
CBIG GPAN 460 59401 1445 1198 6 5 16 62531
RadarUI 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 40311 3794901 567041 8093 851 6056 17342

 

WMS (Web Map Service), Tiled WMS ja WMTS (Web Map Tile Service) ovat rasterimuodossa jaeltavien karttojen jakeluun tarkoitettuja rajapintoja. WMS-kutsussa kartta piirretään jokaiselle kutsulle erikseen, mutta Tiled WMS ja WMTS rajoittavat kyselyssä tehtävien valintojen määrää ja palauttavat karttapalvelimella etukäteen renderöityjä ruutuja.

WFS (Web Feature Service) on rajapinta karttatasojen jakeluun vektorimuodossa.

WMS FeatureInfo palauttaa tietoa kartalla näkyvistä karttatasoista. Esimerkiksi karttaa klikatessa aukeavat pop-upit voivat käyttää GetFeatureInfo-kyselyä.

GetCapabilities palauttaa XML-muodossa karttapalvelun palvelukuvauksen kuten tarjolla olevat aineistotasot,  tiedostomuodot ja koordinaattijärjestelmät.

Legend viittaa karttamerkkien selitteeseen.