Tietoa palvelusta Tietoa palvelusta

Mikä on AVAA?

AVAA on avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta. Palvelu on suunnattu sekä aineistojen avaajille että avointen aineistojen jatkohyödyntäjille. AVAA edistää eri tieteenalojen tutkimusdatan avointa saatavuutta. Aineistoja pääsee hyödyntämään kuka tahansa ilman kirjautumista. Aineistojen ja sovelluksien vientiin alustalle tarvitaan Haka-tunnistautuminen sekä palvelun tuottajan myöntämät käyttöoikeudet palvelimelle. AVAA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Miten voin hyödyntää AVAAn aineistoja?

AVAA-portaali tarjoaa tutkimusaineistojen hyödyntäjälle pääsyn aineistoihin ja työkaluihin, joilla aineistoja voidaan hakea, ladata, hyödyntää ja yhdistellä. Portaalin sovellusten avulla voi mm. tarkastella saastepilvien leviämistä karttapohjalla ilmakehämittausaineistoon pohjautuen ja ladata aineiston jatkotutkimusta varten itselleen. Portaalin kautta on myös mahdollista käyttää avoimia paikkatietoaineistoja rajapintapalveluina.

Miten saan oman aineistoni AVAAhan?

Julkaisualusta tarjoaa aineistojen omistajille mahdollisuuden julkaista aineistojaan ja niiden hyödyntämistä tukevia sovelluksia AVAA-portaalissa. Tällä hetkellä aineistojen tuottajat, esimerkiksi tutkimusryhmät, voivat ehdottaa omaa aineistoaan julkaistavaksi alustalla ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu @ csc.fi. Julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös tutkimusorganisaation omalla palvelimella.

Miten AVAAta kehitetään?

AVAA-palvelua kehittää yhteistyössä aineistojen tuottajien kanssa ketterä AVAA-tiimi, joka hyödyntää työssään avoimen lähdekoodin työkaluja. Palvelu rakentuu Liferay-portaalin ja sen taustalla pyörivän MySQL-tietokannan varaan. AVAA-palvelussa olevien sovellusten käyttöliittymäohjelmoinnissa käytetään muun muassa suomalaista Vaadin-käyttöliittymäkomponenttikirjastoa, jolla on myös toteutettu joidenkin sovellusten kuvaajiin liittyviä visualisointeja. Lisäksi joissain käyttöliittymissä hyödynnetään OpenLayers JavaScript-kirjastoa karttojen visualisointiin. Paikkatietoa varten palvelussa on Geoserver-palvelin. Sovellusten kehityksessä tuotettuja lähdekoodeja on jaossa avoimena koodina GitHubissa.

Tietosuojaseloste