AVAA Tietosuojaseloste – AVAA Privacy policy

HUOMIO: Tämä tietosuojaseloste on vanhentunut. Nykyinen seloste löytyy osoitteesta: https://www.csc.fi/fi/web/guest/asiakasrekisterin-tietosuojaseloste

NOTE: This privacy policy has become deprecated. Current privacy policy available at: https://www.csc.fi/customer-register-privacy-policy

Päivitetty / Updated: 11.4.2016

Palvelun nimi

Name of the service

AVAA – avointen aineistojen julkaisualusta

AVAA – open data publishing platform

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Controller of the personal data file and a contact person

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteydenotot: CSC Service Desk
Arkipäivisin klo 8.30–16.00
+358 9 457 2821
asiakaspalvelu@csc.fi

Ministry of Education and Culture

Contact: CSC Service Desk Monday to Friday 8.30–16.00 +358 9 457 2821 servicedesk@csc.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Purpose of the processing of personal data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Palveluun kirjautumisen osalta:

 • AVAAn  käyttöoikeuksien hallintaan ja resurssien käytön seurantaan
 • Käyttäjätietojen luomiseen

Käyttäjän syöttämien tietojen osalta:

 • Käyttäjän pyytämien aineistolatausten toimitukseen käyttäjälle sähköpostitse
 • Yhteydenottoihin liittyen muutoksiin aineistossa 

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään:

 • Tekniseen kehittämiseen
 • Vikojen, virheiden, häiriöiden ja väärinkäytösten selvittämiseen
 • Käyttökapasiteetin seurantaan
 • Palvelun käytönvalvontaan ja tilastointiin

Personal data is used for:

Regarding login to the service:

 • Authorization management and resource usage tracking in AVAA
 • Creation of a user profile

Personal data input by the user:

 • Delivering file downloads to user by email as requested by them
 • Contacting the user in case of changes in the data

Personal data in the log files of the server is used for:

 • Technical development
 • Working out technical problems and errors and investigating abuse of the service
 • Monitoring the load and capacity of the service
 • Controlling operations and creating service statistics

Käsiteltävät henkilötiedot

Personal data processed

Seuraavat Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

 • nimitiedot (cn, sn, displayName)
 • sähköpostiosoite (mail)  
 • käyttäjätunnus (eduPersonPrincipalName)
 • organisaatio (schacHomeOrganization)
 • organisaatiotyyppi (schacHomeOrganizationType)

Tiettyjen aineistojen latausta tai syöttöä varten pyydetään sähköpostiosoitetta, jonka käyttäjä luovuttaa jokaisella käyttökerralla.

Following Haka user identification information is fetched from your home organisation with your consent every time you log in to the service:

 • name information (cn, sn, displayName)
 • email address (mail)
 • login (eduPersonPrincipalName)
 • organization (schacHomeOrganization)
 • organization type (schacHomeOrganizationType)

An email address is requested when downloading or uploading certain data. The email address is given by the user in each session.

Henkilötietojen säilytysaika

Storage period of personal data

Henkilötietoja säilytetään palvelussa palvelun koko voimassaoloajan tai kunnes henkilö pyytää tietojensa poistamista palvelusta. Your personal data is stored for all the lifetime of the service or until you request removal of the data from service.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu rajoittamalla pääsy ylläpitotunnuksille.

In the network SSL technology is used to protect personal data.

In the service the personal data file is protected by access restrictions to administration accounts.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Regular transfer of personal data to third parties

Henkilötietoja käsitellään palvelun ylläpitäjäorganisaation sisällä.

Personal data is handled inside the provider organization of the service.

 

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Right to access personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palveluun, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

Mikäli haluat poistattaa henkilötietosi palvelusta, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored in the service concerning you, contact aforementioned contact person.

If you want to have your personal data removed, contact aforementioned contact person.

Virheellisten tietojen oikaisu

Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa Haka-henkilötiedoissa on virheitä.

Ota yhteys yllä mainittuun yhteyshenkilöön, jos haluat oikaista AVAAn sisältämiä tietoja.

Contact your home organisation to correct the personal data from Haka that is fetched from there.

Contact the aforementioned contact person, if you want to correct data stored in AVAA.